VHF-seksjonen

VHF-seksjonens sammensetning:

Funksjon Call Navn Merknad
VHF Manager (Seksjonsleder) Vakant
Mikrobølge Manager LAØBY Stefan Heck Ny fra 20.10.20
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA Andreas Kristiansen
Fyrmanager LAØBY Stefan Heck
Repeater Manager LB9RE Håvard Nasvik
Satellittmanager LA4FPA Erling Johnsen
Testmanager LA1KKA Magne Nicolaysen
Webredaktør kan kontaktes via epost: hans@la6im.no Oversikten er oppdatert pr: 2021-08-29