VHF-seksjonen

VHF-seksjonens sammensetning pr idag (2020-08-01):

Funksjon Call Navn Merknad
VHF-manager Vakant fra 1.8.20
Mikrobølge-manager Ikke utnevnt
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA Andreas Kristiansen
Fyrmanager LAØBY Stefan Heck
Repeatermanager Vakant fra 1.8.20
Satellittmanager LA4FPA Erling Johnsen
Testmanager LA1KKA Magne Nicolaysen