Relestasjonsoversikt

Oversikt over norske relestasjoner, herunder repeatere, digipeatere, noder osv …

En påminnelse til de som er teknisk ansvarlig om at de er pålagt å melde inn endringer til NRRLs ansvarlige manager. Det er fortsatt en god del uavklart informasjon i listen som trenger bekreftelse.

Oppdateringer sendes til repeatermanager(at)nrrl.no.

Publisert 01. august 2020

Merknader:

  • Linjer i kursiv skrift er saker til behandling …
  • Celler merket med gul farge er avvik. Vennligst kontakt manager for avklaring