Relestasjonsoversikt

Oversikt over norske relestasjoner, herunder repeatere, digipeatere, noder osv …

En påminnelse til de som er teknisk ansvarlig om at de er pålagt å melde inn endringer til NRRLs ansvarlige manager. Det er fortsatt en god del uavklart informasjon i listen som trenger bekreftelse.

Oppdateringer /endringer sendes uten opphold til repeatermanager(at)nrrl.no.

Nyhet: Listen er sortert etter område slik at det er lettere å finne lokale relestasjoner.

Sist publisert: 08 september 2021

Merknad:

  • Linjer i kursiv skrift er saker til behandling …

error: Content is protected !!