NRRL

 

Velkommen til NRRL / VHF-seksjonen

(LAØVHF)

 


 

Hensikten med dette nettstedet har vært å legge til rette for en informasjonsplattform om
amatørradio innen VHF-seksjonens virkeområde, dvs fra 30 MHz og over.

NB! Dette nettstedet vil bli avviklet innen utgangen av august 2020, men
innholdet overføres til NRRL …