Forside VHF-seksjonen

Velkommen til NRRL VHF-seksjonen (LAØVHF)

Som de fleste ser så er det nå endringer på gang på nettsiden. Dette gjøres for å forenkle flyttingen av innholdet over til NRRLs egen nettside når den tid kommer. Det kan derfor oppstå korte avbrudd eller feil på sidene. Det bes om forståelse for dette.
Hensikten med dette nettstedet er å legge til rette for en informasjonsportal om amatørradio innen VHF-seksjonens virkeområde, dvs fra 30 MHz og over. Husk at du også kan finne informasjon på NRRL sin egen nettside.

Domenet www.norvhf.no ble opprettet i 2016 av LA6IM som et supplement til NRRLs egen nettside. Domenet ble deretter formelt overført til NRRL pr 1. september 2020, mens innholdet først vil bli overført til NRRL’s egen nettside når denne er ferdig oppgradert mot høsten 2021.