Digital oversikt

NRRLs Repeater manager har publisert oversikt over norske relestasjoner, samt annen relevant informasjon, på VHF-seksjonens egen nettside. Denne finner du her.


De øvrige oversiktene på denne siden er historikk fra 2013, hi.


73s es gl, de Hans / LA6IM

error: Content is protected !!