Bildet over er fra Gardskagaviti, like vest av Keflavik, Island.

Dette domenet brukes primært som epost server for familien, samt til uttesting av nye nettsidemaler …

This domain is primarily used as an email server for the family, plus being a testbed for new web themes …

error: Content is protected !!